Lotniskowej straży pożarnej: Jak zostać strażakiem na lotnisku?

kwi 3, 2022 przez

Lotniskowej straży pożarnej: Jak zostać strażakiem na lotnisku?

LOTNISKOWA STRAŻ POŻARNA: JAK ZOSTAĆ STRAŻAKIEM NA LOTNISKU?

Współczesny lotniskowy ruch powietrzny jest niezwykle rozwinięty, co z kolei wpłynęło na zwiększone potrzeby bezpieczeństwa. Jednym z elementów ochrony lotnisk są strażacy, którzy, w razie potrzeby, podejmują akcje ratowniczo-gaśnicze. Jak zdobyć wykształcenie i umiejętności potrzebne do pracy w Lotniskowej Straży Pożarnej?

  1. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW NA STRAŻAKA LOTNISKOWEGO

Praca strażaka na lotnisku wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Aby zostać strażakiem lotniskowym, należy spełnić kilka wymagań: posiadać obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz posiadać minimum średnie wykształcenie.

  1. SZKOLENIA I KURSY

Po spełnieniu ww. wymagań, należy ukończyć odpowiednie kursy szkoleniowe. Są one organizowane przez służby ratownicze, pobytowe ośrodki szkoleniowe lub wydziały ochrony środowiska w uczelniach. W trakcie szkolenia na strażaka lotniskowego, przyszli strażacy zdobywają wiedzę z zakresu gaśniczo-ratowniczych działań, znajomość sprzętu, umiejętności działań w sytuacjach awaryjnych oraz umiejętności pierwszej pomocy.

  1. KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Istnieją różne kierunki kształcenia, które są powiązane z pracą w Lotniskowej Straży Pożarnej. Najpopularniejsze to:

  • Ochrona przeciwpożarowa – studia licencjackie lub inżynierskie
  • Ratownictwo medyczne – studia licencjackie
  • Ratownictwo w sytuacjach kryzysowych – studia licencjackie lub magisterskie
  1. WYKORZYSTYWANIE UMIEJĘTNOŚCI W INNYCH DZIEDZINACH

Osoby, które mają obecnie kwalifikacje ratownika medycznego, czy ratownika w sytuacjach kryzysowych, mogą skorzystać ze swoich umiejętności i doświadczenia w pracy na lotnisku. Ich szansa na zatrudnienie w Lotniskowej Straży Pożarnej jest dużo większa jako, że posiadają już wiedzę i doświadczenie w dziedzinie udzielania pomocy w sytuacjach awaryjnych.

  1. WSPÓŁPRACA STRAŻAKA LOTNISKOWEGO Z INNYMI SŁUŻBAMI RATOWNICZYM

Lotniskowa Straż Pożarna nie działa samodzielnie – podczas akcji ratowniczo-gaśniczych współpracuje z innymi służbami ratowniczymi, m.in. z policją, pogotowiem ratunkowym, czy strażą miejską. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby przyszli strażacy lotniskowi umieli działać nie tylko w swoim zespole, ale również w kooperacji z innymi służbami.

Podsumowując, aby zostać strażakiem lotniskowym, należy spełnić wymagane kryteria, ukończyć kursy i szkolenia oraz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu gaśniczo-ratowniczych działań i pierwszej pomocy. Osoby, które posiadają już doświadczenie i kwalifikacje z innych dziedzin ratowniczych, mają dużo większą szansę na zatrudnienie w Lotniskowej Straży Pożarnej. Praca ta wymaga odpowiedzialności, zaangażowania i umiejętności działania w sytuacjach awaryjnych, ale jest także związana z niezwykle ważną funkcją – ochroną życia i zdrowia osób podróżujących.

Podobne

Tagi